6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Stichting Flor de Fango

Stichting Flor de Fango is opgericht in 1990. Ruim 20 jaar geleden hebben we onze thuishaven gevonden aan de Wezenstraat 5A in hartje Arnhem. Hier geven we onze lessen, workshops, uitvoeringen en exposities. Hier ook worden lezingen en filmavonden aangeboden. Hier laten we je de sfeer proeven van Buenos Aires, de bakermat van de Argentijnse tango.

Vrijwilligerswerk

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk. Wil jij ook je talenten en vaardigheden voor Flor de Fango inzetten? Dat kan altijd. Laat het weten.

Argentijnse Tango in Arnhem

De Stichting Flor de Fango zet zich in voor het uitdragen van Argentijnse Tango en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de culturele inbedding van de tango in Nederland, speciaal in de regio Arnhem Nijmegen.
Argentijnse tango is door UNESCO erkend als immaterieel werelderfgoed. Het is een onderdeel van een wereldwijde tango-cultuur die naast dans ook muziek, literatuur en beeldende kunst omvat.

Culturele instelling zonder winstoogmerk

Flor de Fango functioneert als een culturele instelling zonder winstoogmerk. Als leidraad voor het bestuur wordt de Governance Code Cultuur aangehouden. Omdat wij voor subsidiënten en de aficionados van Flor de Fango streven naar transparantie over wie wij zijn en wat wij doen, kunnen relevante documenten over de stichting via deze website worden gedownload:

Stichting Vrienden van Flor de Fango

In 2020 is de Stichting Vrienden van Flor de Fango opgericht toen de Stichting Flor de Fango door de Corona-problematiek in grote problemen raakte. Dankzij de vrienden kon Flor overleven. Om soortgelijke problematiek in de toekomst te voorkomen kreeg de vriendenstichting een permanent karakter. Lees meer over deze steunstichting en hoe je kunt bijdragen op: www.vriendenvanflor.nl

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 41050978
RSIN 800053588

WAT WE DOEN

Om onze doelstelling te bereiken hebben we een breed pakket aan activiteiten, waaronder faciliteren van lessen en educatieve projecten, organiseren van salons, concerten, exposities, lezingen, films en uitvoeringen. We bevorderen de participatie aan onze culturele activiteiten door deel te nemen in kortingsregelingen voor mensen met een smalle beurs.

nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo