Stichting Flor de Fango is opgericht in 1990. Ruim 20 jaar geleden hebben we onze thuishaven gevonden aan de Wezenstraat 5A in hartje Arnhem. Hier geven we onze lessen, workshops, uitvoeringen en exposities. Hier ook worden lezingen en filmavonden aangeboden. Hier laten we je de sfeer proeven van Buenos Aires, de bakermat van de Argentijnse tango.

Vrijwilligerswerk
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een team van toegewijde vrijwilligers. Wil jij ook je talenten en vaardigheden voor Flor de Fango inzetten? Onder vrijwilligerswerk lees je meer over de mogelijkheden en ervaringen van anderen. Onder vacatures vind je een overzicht van de vrijwilligersbanen.

Argentijnse Tango in Arnhem
De Stichting Flor de Fango zet zich in voor het uitdragen van Argentijnse Tango en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de culturele inbedding van de tango in Nederland, speciaal in de regio Arnhem Nijmegen.International Dance Council Argentijnse tango is door UNESCO erkend als immaterieel werelderfgoed. Het is een onderdeel van een wereldwijde tango-cultuur die naast dans ook muziek, literatuur en beeldende kunst omvat. Flor de Fango is geaccrediteerd als lid van CID (Conseil International de la Danse) van UNESCO in Parijs.

Culturele instelling zonder winstoogmerk
Flor de Fango functioneert als een culturele instelling zonder winstoogmerk. Als leidraad voor het bestuur wordt de Governance Code Cultuur aangehouden. Omdat wij voor subsidiënten en de aficionados van Flor de Fango streven naar transparantie over wie wij zijn en wat wij doen, kunnen relevante documenten over de stichting via deze website worden gedownload:

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 41050978
RSIN 800053588

Het bestuur

 • Jan van Laarhoven (voorzitter)
 • Wim te Pas (penningmeester)
 • Saskia Frankena (lid)
 • vacature: secretaris
 • vacature: lid

Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

WAT WE DOEN

Om onze doelstelling te bereiken hebben we een breed pakket aan activiteiten:

 • Faciliteren van lessen en educatieve projecten op bedoeld gebied
 • Organiseren van workshops
 • Organiseren van salons, concerten en uitvoeringen
 • We trachten minstens eenmaal per jaar internationaal werkende tango-artiesten naar Nederland te halen
 • Bijdragen aan publicaties op tangogebied
 • Artiesten helpen aan muziek en door ons vertaalde teksten om de tango in de Nederlandse culturele wereld een plek te geven
 • Organiseren van exposities, lezingen en films die bijdragen aan de doelstelling
 • Stimuleren de amateurkunst binnen het werkveld van de stichting met zowel dans als muziek, drama en beeldende kunst voor zover het binnen de cultuur van de tango past
 • Bevorderen de participatie aan onze culturele activiteiten door deel te nemen in kortingsregelingen voor mensen met een smalle beurs

VISIE (HIER GAAN WE VOOR)

Flor de Fango is doelbewust bezig met het ontvouwen van haar missie om tango toegankelijk te maken voor een groter en breder publiek. Alle inspanningen zijn daarop gericht. De visie van onze stichting wordt gekleurd door 5 kernwaarden.

 • Ambitieus toekomstgericht en gericht op kwaliteit
 • Cultureel ondernemerschap
 • Transparant bestuur
 • Zorgvuldige omgang met al onze relaties
 • Samenwerking met andere partners in het culturele veld