De Stichting Flor de Fango zet zich in voor het uitdragen van Argentijnse Tango en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de culturele inbedding van de tango in Nederland, speciaal in de regio Arnhem Nijmegen.

International Dance Council

Argentijnse tango is door UNESCO erkend als immaterieel werelderfgoed. Het is een onderdeel van een wereldwijde tango-cultuur die naast dans ook muziek, literatuur en beeldende kunst omvat. Flor de Fango is geaccrediteerd als lid van CID (Conseil International de la Danse) van UNESCO in Parijs.

Flor de Fango functioneert als een Culturele instelling zonder winstoogmerk. Als leidraad voor het bestuur wordt de Governance Code Cultuur aangehouden.

Omdat wij voor subsidiënten en de aficionados van Flor de Fango streven naar transparantie over wie wij zijn en wat wij doen, kunnen relevante documenten over de Stichting via deze website worden gedownload:
Het bestuur
Het bestuur van Flor de Fango bestaat uit:
 • Jan van Laarhoven (voorzitter)
 • Wim te Pas (penningmeester)
 • Saskia Frankena (lid)
 • vacature: secretaris
 • vacature: lid
Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

WAT WE DOEN

Om onze doelstelling te bereiken hebben we een breed pakket aan activiteiten:

 • Faciliteren van lessen en educatieve projecten op bedoeld gebied
 • Organiseren van workshops
 • Organiseren van salons, concerten en uitvoeringen
 • We trachten minstens eenmaal per jaar internationaal werkende tango-artiesten naar Nederland te halen
 • Bijdragen aan publicaties op tangogebied
 • Artiesten helpen aan muziek en door ons vertaalde teksten om de tango in de Nederlandse culturele wereld een plek te geven
 • Organiseren van exposities, lezingen en films die bijdragen aan de doelstelling
 • Stimuleren de amateurkunst binnen het werkveld van de stichting met zowel dans als muziek, drama en beeldende kunst voor zover het binnen de cultuur van de tango past
 • Bevorderen de participatie aan onze culturele activiteiten door deel te nemen in kortingsregelingen voor mensen met een smalle beurs

VISIE (HIER GAAN WE VOOR) 

Flor de Fango is doelbewust bezig met het ontvouwen van haar missie om tango toegankelijk te maken voor een groter en breder publiek. Alle inspanningen zijn daarop gericht. De visie van onze stichting wordt gekleurd door 5 kernwaarden.

 • Ambitieus toekomstgericht en gericht op kwaliteit
 • Cultureel ondernemerschap
 • Transparant bestuur
 • Zorgvuldige omgang met al onze relaties
 • Samenwerking met andere partners in het culturele veld