6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Oproep voor een bestuurssecretaris voor de Stichting Flor de Fango

Flor de Fango is een geweldige club met gedreven bestuurders en gepassioneerde vrijwilligers. Allemaal totaal verschillende mensen maar met één gedeeld doel: te zorgen dat we in Arnhem op een plezierige en betaalbare manier tango kunnen dansen, met ruimte voor verschillende vormen van tango en met een open blik op wat elders in de tangowereld gebeurt.

Het bestuur van Flor de Fango bestaat op dit moment uit drie personen die de taken onder elkaar hebben verdeeld. Binnen dit bestuur bestaat grote behoefte aan een bestuurssecretaris die binnenkomende mails en correspondentie verwerkt en doorstuurt naar andere bestuursleden of naar vrijwilligers die het bestuur ondersteunen. Daarnaast is het zijn of haar taak om de archivering van Flor bij te houden en te bewaken dat de stichting voldoet aan alle wettelijke regels. In algemene zin bestuurt de secretaris de stichting samen met de andere bestuurders.

Zeker in de afgelopen tijd, waarin het besturen van Flor veel heeft gevraagd van de zittende bestuursleden, bleek hoezeer de functie van een secretaris werd gemist. Vandaar deze oproep aan dansers van Flor of niet-dansers met sympathie voor onze doelstellingen om zich te melden. De statuten van Flor, evenals de jaarrekening, kunnen worden ingezien via flordefango.nl/stichting. Belangstellen kunnen reageren via een mail aan jvanlaarhoven@me.com.

nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo