6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Na zorgvuldige afwegingen heeft het bestuur besloten de cursussen en de oefenavonden op woensdagavonden te hervatten vanaf maandag 23 november a.s.
Wij zijn van mening dat het gebouw beschikt over goede ventilatie-mogelijkheden en de groepsgrootte is bij de cursussen ook nog altijd ruim tot zeer ruim onder het toegestane aantal van 30. Voor het overige vragen we natuurlijk om zelf de inmiddels gebruikelijke regels te handhaven ten aanzien van afstand houden e.d.
Gelet op het nog uitstaande aantal lessen realiseren we ons dat we de cursus niet voor het einde van dit kalenderjaar kunnen afronden, maar we zullen begin januari de draad oppakken en de resterende lessen vanaf 4 januari voortzetten. Dat geeft ruim de tijd om het pakket voor begin februari af te ronden. Hoe dan ook zullen we geen nieuwe cyclus plannen voordat de lopende lessenreeksen zijn afgerond.
Voor de oefenavonden op woensdag is aanmelding/registratie via de website nodig; we hebben nog even de tijd nodig om de website daar op te aan te passen maar zullen dat zo spoedig mogelijk doen.

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo