6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Flor de Fango heeft de moeilijkste periode uit zijn geschiedenis, die van de corona, overleefd en we hebben getracht om zoveel mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden. Daardoor kon er veel gedanst worden en we zijn als bestuur alle vrijwilligers enorm erkentelijk dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.

Want zonder de niet aflatende energie van Esther die zich steeds maar weer plooide aan nieuwe regels, en de grote inzet van onze mensen van de PR die steeds maar weer aanpassingen moesten doen in al eerder ingebrachte informatie, was dit niet gelukt.

Toch heeft de corona ons veel gekost: onze financiële reserves zijn zo goed als verdampt en als bestuur zullen we alles op alles moeten zetten om te zorgen dat we in de komende jaren niet alsnog onderuitgaan. Een van de stappen die we willen nemen is een verhoging van de prijs van de salons: de prijs van alle salons wordt verhoogd met 2 euro. Daarmee komen we uit op een prijs van maximaal 10 euro, want nog altijd goed aansluit bij de landelijke trend in de prijs van salons. Zeker wanneer je weet dat de kostprijs voor onze drankjes nog altijd erg aan de lage kant is.


Een belangrijke reden om de prijs te verhogen is ook de stijging van de energiekosten waarvan Flor de Fango veel last heeft. Daarnaast willen we op korte termijn enkele investeringen doen in de klimaatinstallaties van Flor, zowel de verwarming als de luchtreiniging zodat we de komende jaren beter het hoofd kunnen bieden aan verspreiding van virussen in het gebouw.

Dit alles zodat we samen met jullie door kunnen gaan met elkaar blijven ontmoeten in de dans.

Nogmaals bedanken we iedereen voor de geweldige betrokkenheid van de vrijwilligers en de dansers.

nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo