6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

Besluitvorming omtrent toegangsbeleid bij evenementen in Flor de Fango

De afgelopen tijd is Flor de Fango voorzichtig weer open gegaan. We hebben daarbij steeds het protocol van de Dansondernemers als leidraad genomen. Dit is opgesteld in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS.

Inmiddels staat dit protocol alle vrijheden toe wanneer bezoekers of gevaccineerd, of getest zijn en dit via de corona-app kunnen aantonen. Het is ook mogelijk te kiezen voor een in beperkter aanbod zonder corona-check, maar dan moeten de 1,5 meter aangehouden worden hetgeen het aantal mogelijke bezoekers beperkt.

Het bestuur van Flor de Fango heeft na diverse overwegingen besloten vanaf het weekend van 10 juli te kiezen voor het gebruik van de corona-app. We zijn bij dit besluit zorgvuldig te werk gegaan en hebben ook dansers van Flor geraadpleegd over hun wensen. Daarbij constateerden we dat veiligheid voor veel mensen een doorslaggevend argument is om wel of niet te komen dansen en de corona-app wordt breed beschouwd als zo’n veiligheidstoets.

In onze overwegingen hebben wij meegenomen dat Tango bovenal een sociale activiteit is en dat een aanzienlijk deel van ons publiek uit alleengaanden bestaat. Zij hebben anderhalf jaar lang niet of nauwelijks kunnen dansen en nu de mogelijkheid weer open is, willen wij hen de mogelijkheid bieden om weer de vloer op te gaan. Bovendien sluit het gebruik van de coronacheck niemand uit; mensen die zich niet hebben laten vaccineren kunnen immers een test af laten nemen en deze opnemen in de Coronacheck app.

Een bijkomende overweging is dat de krappe bezetting van open salons zonder check op gespannen voet staat met de noodzaak onze activiteiten niet verliesgevend te laten zijn.

Inmiddels is een aanzienlijk deel van onze doelgroep volledig gevaccineerd en heeft iedereen de gelegenheid gehad om de Coronacheck app op de telefoon te installeren. Voor hen die (nog) niet gevaccineerd zijn bestaat de mogelijkheid een test af te laten nemen en deze op te nemen in de Coronacheck app.

We beseffen dat er vele meningen, wensen en zienswijzen zijn. Daar proberen we met zorg mee om te gaan in het belang van de tango, Flor de Fango en de mensen die haar bezoeken. We hopen snel van alle beperkingen af te zijn maar menen met de nu gemaakte keuze het beste de belangen te dienen van een zo groot mogelijke groep.

We hopen jullie gauw weer met open armen te ontvangen.

Enkele praktische handreikingen.

  • Aanmelding voor de evenementen via de website
  • De CoronaCheck app is eenvoudig te downloaden en te installeren op je telefoon met behulp van jouw DigID
  • Wil je je laten testen om toegang te krijgen, doe dit dan binnen 40 uur voor aanvang van het evenement.
  • Meer informatie over testen vind je op https://www.testenvoortoegang.org/
nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo