6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo

15-03-2020

Ook de lessen stoppen tot 6 april

Beste Tango liefhebber,  

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen hebben wij als bestuur van Flor de Fango besloten naast de salons tevens de cursussen te onderbreken tot 6 april. We doen dat ook en vooral omdat we de mensen die in vitale functies werken niet onnodig willen belasten. O.a. door ook maar de kleinste kans op besmetting via onze lessen te voorkomen en te laten merken dat wij hen en hun inspanningen serieus nemen.

We hebben groot respect voor al deze mensen. Ook veel van onze dansers werken trouwens in de zorg, en zij verdienen het dat we ze steunen.

Concreet betekent dit dat we de lessen opschorten tot begin april. Op 6 april beginnen we weer met de lessen van Hervé op maandag, tenzij de omstandigheden ons noodzaken daarop terug te komen. Gelukkig hebben we dit jaar de mogelijkheid om tot de eerste week van juli door te gaan, wat ruim tijd geeft om gemiste lessen in te lopen.

We doen dit ook voor de cursisten zelf. Er zijn altijd cursisten die ofwel moeten wegblijven omdat zij in aanraking zijn gekomen met (mogelijk) besmette mensen, ofwel die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid en ook dat begrijpen we ten volle. Ons besluit probeert ook hen tegemoet te komen.

Wij zijn als bestuur van Flor de Fango dit jaar ontzettend trots op een gegroeid aantal cursisten ten opzichte van andere jaren en onze inspanningen waren er met name op gericht om veel mensen plezier in het dansen te laten beleven. Dit besluit maakt ons dan ook best een beetje verdrietig, maar het is overmacht. 

We gaan er alles aan doen om te zorgen dat jullie, ondanks de misère van nu, je kunt blijven ontwikkelen in tango dansen. En daarin gaan we heel creatief worden, dat beloof ik, en creatief zijn we.

Blijf ons volgen, “we’ll keep in touch”, de komende weken blijven we contact houden om jullie tango-liefde overeind te houden. Via mail, Facebook en wat we nog meer bedenken.

Pas goed op jezelf, amuseer je ondertussen met onze tangokunst website, en tot het volgende contact.

Hasta la proxima, abrazo!

Bestuur van Flor de Fango

13-03-2020

Flor de Fango stopt voorlopig met Salons – Lessen gaan door

De rijksoverheid heeft op 10 maart het COVID-19 afwegingskader evenementen gepubliceerd waarin organisatoren een handreiking wordt geboden om het risico van activiteiten te beoordelen. De directie van El Corte en het Bestuur van Flor de Fango hebben hun activiteiten aan de hand van dit kader beoordeeld; daaruit blijkt dat de risico’s beneden de grens liggen waarboven wel sprake is van een onveilige situatie.

Toch hebben wij besloten om de meest kwetsbare activiteiten van onze organisaties, de salons voor enige tijd op te schorten. Tijdens salons wordt immers veel gewisseld van partner en komen mensen soms van ver om te dansen. Wij willen tegemoetkomen aan de oproep van deskundigen om sociale contacten te beperken omdat dit kan bijdragen aan een ongewenste snelle verspreiding van de ziekte wat risico’s inhoudt voor de behandeling van mensen die intensieve zorg nodig hebben. Wij hebben daarin een morele verantwoordelijkheid en nemen die ook.

Voor El Corte betekent dit een opschorting van de internationale en leerlingensalons in april en mei. Flor de Fango stopt alle salons tot half april en zal op basis van de ontwikkelingen begin april besluiten hoe wordt verder gegaan. Zowel bij El Corte als bij Flor de Fango gaan de lessen wel gewoon door.
Het COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen kan worden ingezien via de hier verstrekte link.
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/03/10/covid-19-bestuurlijk-afwegingskader-evenementen
Eric Jorissen / Jan van Laarhoven

nl_NL
6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo