6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo
De Actie Potje voor Flor

De Actie Potje voor Flor

De crowdfunding actie om Flor de corona-winter door te helpen heeft ruim 10.000 euro opgeleverd. Dat is meer dan we hadden verwacht, maar wel dringend nodig.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een maximale stop van zes maanden. Inmiddels is wel duidelijk dat ook bij een geleidelijke opstart vanaf september het leed nog niet is geleden en de inkomsten ook dan in de eerste maanden ontoereikend zullen zijn om alle vaste lasten te betalen.

Het bestuur streeft nu naar een periode van een jaar waarin Flor zelfs zonder inkomsten zou moeten kunnen overleven. Dat maakt het mogelijk om het herstel over een wat langere periode te spreiden en dat vergroot aanmerkelijk de overlevingskansen.

We zijn iedereen ontzettend dankbaar dat ze voor Flor in de buidel hebben getast. Wanneer er nog mensen zijn die zich alsnog willen aansluiten. Dat kan nog steeds en het helpt echt.

Je kunt een bedrag overmaken op de rekening NL 19 INGB 0002 0100 03 t.n.v. Stichting Flor de Fango onder vermelding van ‘Potje voor Flor’.

Blijf op de hoogte

Evenementen, speciale gelegenheden, lessen, workshops....met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte

Je bent aangemeld!

Meld je en blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over salons, speciale evenementen en lessen.

Je bent aangemeld

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo