6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo
Dansen in Flor de Fango

Dansen in Flor de Fango

Besluitvorming omtrent toegangsbeleid bij evenementen in Flor de Fango

De afgelopen tijd is Flor de Fango voorzichtig weer open gegaan. We hebben daarbij steeds het protocol van de Dansondernemers als leidraad genomen. Dit is opgesteld in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS.

Inmiddels staat dit protocol alle vrijheden toe wanneer bezoekers of gevaccineerd, of getest zijn en dit via de corona-app kunnen aantonen. Het is ook mogelijk te kiezen voor een in beperkter aanbod zonder corona-check, maar dan moeten de 1,5 meter aangehouden worden hetgeen het aantal mogelijke bezoekers beperkt.

Het bestuur van Flor de Fango heeft na diverse overwegingen besloten vanaf het weekend van 10 juli te kiezen voor het gebruik van de corona-app. We zijn bij dit besluit zorgvuldig te werk gegaan en hebben ook dansers van Flor geraadpleegd over hun wensen. Daarbij constateerden we dat veiligheid voor veel mensen een doorslaggevend argument is om wel of niet te komen dansen en de corona-app wordt breed beschouwd als zo’n veiligheidstoets.

In onze overwegingen hebben wij meegenomen dat Tango bovenal een sociale activiteit is en dat een aanzienlijk deel van ons publiek uit alleengaanden bestaat. Zij hebben anderhalf jaar lang niet of nauwelijks kunnen dansen en nu de mogelijkheid weer open is, willen wij hen de mogelijkheid bieden om weer de vloer op te gaan. Bovendien sluit het gebruik van de coronacheck niemand uit; mensen die zich niet hebben laten vaccineren kunnen immers een test af laten nemen en deze opnemen in de Coronacheck app.

Een bijkomende overweging is dat de krappe bezetting van open salons zonder check op gespannen voet staat met de noodzaak onze activiteiten niet verliesgevend te laten zijn.

Inmiddels is een aanzienlijk deel van onze doelgroep volledig gevaccineerd en heeft iedereen de gelegenheid gehad om de Coronacheck app op de telefoon te installeren. Voor hen die (nog) niet gevaccineerd zijn bestaat de mogelijkheid een test af te laten nemen en deze op te nemen in de Coronacheck app.

We beseffen dat er vele meningen, wensen en zienswijzen zijn. Daar proberen we met zorg mee om te gaan in het belang van de tango, Flor de Fango en de mensen die haar bezoeken. We hopen snel van alle beperkingen af te zijn maar menen met de nu gemaakte keuze het beste de belangen te dienen van een zo groot mogelijke groep.

We hopen jullie gauw weer met open armen te ontvangen.

Enkele praktische handreikingen.

  • Aanmelding voor de evenementen via de website
  • De CoronaCheck app is eenvoudig te downloaden en te installeren op je telefoon met behulp van jouw DigID
  • Wil je je laten testen om toegang te krijgen, doe dit dan binnen 40 uur voor aanvang van het evenement.
  • Meer informatie over testen vind je op https://www.testenvoortoegang.org/
Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Op 22 mei is in de dansruimte van Flor de kwaliteit van de ventilatie bekeken en gemeten. Steeds vaker terugkerende berichten laten immers horen dat een goede luchtkwaliteit een van de beste garanties is dat virussen zich niet in de ruimte kunnen verspreiden.

Met rook is gekeken hoe de lucht wordt afgevoerd en daar kunnende heel tevreden over zijn: het gebouw in de Wezenstraat heeft een krachtige luchtafvoer en een goede instroom van verse lucht.

Daarnaast is er aan gewerkt dat de grote schuifdeur verder open kan waardoor de situatie nog meer verbetert.

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Vanaf woensdag 26 mei weer ‘live’ dansen

Vanaf woensdag 26 mei 2021 gaat Flor de Fango na maanden weer open. Met inachtneming van de corona-maatregelen. Dus: koop vooraf je paren-ticket online (zie Kalender & tickets). Bij spontane ingevingen kan dat ook nog voor de deur, maar binnen kan niet betaald worden. Er kunnen maximaal 15 paren tegelijk bij Flor de Fango binnen, dus wees er op tijd bij. En de bar mag voorlopig nog niet open, dus neem eigen consumpties mee. Zie het menu voor ons Corona-protocol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor de Fango hervat activiteiten vanaf 23 november 2020

Flor de Fango hervat activiteiten vanaf 23 november 2020

Na zorgvuldige afwegingen heeft het bestuur besloten de cursussen en de oefenavonden op woensdagavonden te hervatten vanaf maandag 23 november a.s.
Wij zijn van mening dat het gebouw beschikt over goede ventilatie-mogelijkheden en de groepsgrootte is bij de cursussen ook nog altijd ruim tot zeer ruim onder het toegestane aantal van 30. Voor het overige vragen we natuurlijk om zelf de inmiddels gebruikelijke regels te handhaven ten aanzien van afstand houden e.d.
Gelet op het nog uitstaande aantal lessen realiseren we ons dat we de cursus niet voor het einde van dit kalenderjaar kunnen afronden, maar we zullen begin januari de draad oppakken en de resterende lessen vanaf 4 januari voortzetten. Dat geeft ruim de tijd om het pakket voor begin februari af te ronden. Hoe dan ook zullen we geen nieuwe cyclus plannen voordat de lopende lessenreeksen zijn afgerond.
Voor de oefenavonden op woensdag is aanmelding/registratie via de website nodig; we hebben nog even de tijd nodig om de website daar op te aan te passen maar zullen dat zo spoedig mogelijk doen.

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Het bestuur van Flor de Fango heeft het besluit genomen om ivoor tot 20 november te stoppen met alle lessen en alle activiteiten binnen Flor.

Wij zijn van mening dat de huidige regels weinig mogelijkheden bieden om deze of een deel van deze activiteiten voort te zetten, zonder de randjes van de regelgeving op te zoeken. En dat willen wij niet; wij denken niet in regels, maar in intenties die daar achter zitten. Wij zijn van mening dat de corona-aanpak het meest gebaat is bij een stevig pakket aan beperkende maatregelen; dat dit de meeste kans heeft op een maximaal effect. Dat is ook in het belang van Flor de Fango.

Wij zullen als bestuur zoeken naar mogelijkheden om de mensen die hun lessen moeten onderbreken effectief de schade te laten inhalen zodra de mogelijkheden dat toelaten. We komen daar op een ander moment op terug.

Effectief gaat dit besluit in op woensdag 14 oktober 22:00 uur. Alle geplande activiteiten tot dat moment vinden gewoon doorgang.

Kijktips -Tango in coronatijd 3

Kijktips -Tango in coronatijd 3

Het liefst ontmoeten we elkaar op een Argentijnse tango salon. Dat kan nu niet, maar genieten van de Argentijnse Tango kan doorgaan! Flor de Fango deelt graag haar tips. Dit is een vervolg, speciaal met kijktips, dus get out the popcorn!
Lees ook de vorige tips.

Ik heb een vraag voor je

Het project ‘Tengo una Pregunta para Vos’ (‘Ik heb een vraag voor jou’) publiceert op YouTube in het Engels ondertitelde interviews met mensen uit de Argentijnse tangowereld over hun kijk op de Argentijnse tango. Een soort ‘Tango College-tour’. Super interessant. Goed geluid, goed beeld, goede interviewster. Ga naar het YouTube kanaal Tengo una Pregunta para Vos voor álle interviews.
Een aantal Engels ondertitelde uitzendingen (maar er zijn er nog veel meer):

Tango Extremo

Documentaire van RTV Rijnmond over de reis van een vijfkoppig Tangogezelschap, Tango Extremo uit Den Haag, door Rusland.

Tango Music Tutorials

Tango Music Tutorials plaatst iedere week een Tanda of the Week (EN gesproken, NL ondertiteld) op YouTube. Iedere week een ‘klassieke tanda’ met een introductie van Richard Frisart, waarin hij rustig uitleg geeft de geschiedenis van de zanger, componist, orkest et cetera en over de opbouw van de muziek in de tanda. De laatste Tanda of the Week gaat over Pedro Laurenz & Alberto Podestá.

Geniet jíj van Tango? Deel je eigen tips!

We delen deze tips ook via onze facebookpagina en nodigen je uit om ze te delen, maar ook je eigen tips te delen: https://www.facebook.com/flordefangonl/

Neem Flor de Fango in een close embrace

Stichting Flor de Fango wil graag doorgaan met het organiseren van tango-evenementen en danslessen in haar prachtige danszaal, zodra het weer kan. Daarvoor heeft ze inkomsten nodig om de huur te kunnen doorbetalen, want normaal komen die binnen via entree van salons en cursusgelden. Kijk bij ‘contact’ voor het rekeningnummer of neem contact op voor meer info .

Blijf op de hoogte

Evenementen, speciale gelegenheden, lessen, workshops....met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte

Je bent aangemeld!

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo