Stichting Flor de Fango heeft een bestuur met als basis een penningmeester, secretaris en voorzitter. De voorkeur is om in 2018 door te groeien naar een vijfkoppig bestuur met twee algemene leden.
De dagelijkse zaken worden mede uitgevoerd door een betrokken vrijwilligersteam.

De statuten van Flor de Fango vind je hier (pdf).

Missie (hier staan we voor)

Het bestuur van Flor de Fango heeft zich ten doel gesteld de Argentijnse Tango als muziek- en danssoort toegankelijk te maken voor een groter publiek. Wij doen dit via danscursussen en door het organiseren van muziek- en dansevenementen met een Argentijns karakter. We zoeken waar nodig samenwerkingen op o.a. met regionale tangoscholen en partners als Musis & Stadstheater Arnhem.
Flor de Fango  wil een baken zijn in het tangolandschap en een artistiek platform bieden aan tangodocenten. Binnen de muren van Flor de Fango bieden we een warme thuishaven aan tangoliefhebbers uit binnen- en buitenland.

Visie (hier gaan we voor)

Flor de Fango is doelbewust bezig met het ontvouwen van haar missie om tango toegankelijk te maken voor een groter publiek en de dansschool te laten floreren. Het eerste uitgangspunt is dat onze dansers en cursisten centraal staan. Wanneer we beleidsmatige keuzes maken, houden we voor ogen dat deze keuzes direct of indirect ten goede komen aan de dansers en cursisten. De visie van onze stichting wordt gekleurd door 5 kernwaarden.

 

Kernwaarden

  • Ambitieus en toekomstgericht
  • Professionele leiding en organisatie
  • Allen betrokken bij Flor de Fango
  • Waarde(n)volle ontmoeting en omgang
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen