6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo
Dansen in Flor de Fango

Dansen in Flor de Fango

Besluitvorming omtrent toegangsbeleid bij evenementen in Flor de Fango

De afgelopen tijd is Flor de Fango voorzichtig weer open gegaan. We hebben daarbij steeds het protocol van de Dansondernemers als leidraad genomen. Dit is opgesteld in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS.

Inmiddels staat dit protocol alle vrijheden toe wanneer bezoekers of gevaccineerd, of getest zijn en dit via de corona-app kunnen aantonen. Het is ook mogelijk te kiezen voor een in beperkter aanbod zonder corona-check, maar dan moeten de 1,5 meter aangehouden worden hetgeen het aantal mogelijke bezoekers beperkt.

Het bestuur van Flor de Fango heeft na diverse overwegingen besloten vanaf het weekend van 10 juli te kiezen voor het gebruik van de corona-app. We zijn bij dit besluit zorgvuldig te werk gegaan en hebben ook dansers van Flor geraadpleegd over hun wensen. Daarbij constateerden we dat veiligheid voor veel mensen een doorslaggevend argument is om wel of niet te komen dansen en de corona-app wordt breed beschouwd als zo’n veiligheidstoets.

In onze overwegingen hebben wij meegenomen dat Tango bovenal een sociale activiteit is en dat een aanzienlijk deel van ons publiek uit alleengaanden bestaat. Zij hebben anderhalf jaar lang niet of nauwelijks kunnen dansen en nu de mogelijkheid weer open is, willen wij hen de mogelijkheid bieden om weer de vloer op te gaan. Bovendien sluit het gebruik van de coronacheck niemand uit; mensen die zich niet hebben laten vaccineren kunnen immers een test af laten nemen en deze opnemen in de Coronacheck app.

Een bijkomende overweging is dat de krappe bezetting van open salons zonder check op gespannen voet staat met de noodzaak onze activiteiten niet verliesgevend te laten zijn.

Inmiddels is een aanzienlijk deel van onze doelgroep volledig gevaccineerd en heeft iedereen de gelegenheid gehad om de Coronacheck app op de telefoon te installeren. Voor hen die (nog) niet gevaccineerd zijn bestaat de mogelijkheid een test af te laten nemen en deze op te nemen in de Coronacheck app.

We beseffen dat er vele meningen, wensen en zienswijzen zijn. Daar proberen we met zorg mee om te gaan in het belang van de tango, Flor de Fango en de mensen die haar bezoeken. We hopen snel van alle beperkingen af te zijn maar menen met de nu gemaakte keuze het beste de belangen te dienen van een zo groot mogelijke groep.

We hopen jullie gauw weer met open armen te ontvangen.

Enkele praktische handreikingen.

  • Aanmelding voor de evenementen via de website
  • De CoronaCheck app is eenvoudig te downloaden en te installeren op je telefoon met behulp van jouw DigID
  • Wil je je laten testen om toegang te krijgen, doe dit dan binnen 40 uur voor aanvang van het evenement.
  • Meer informatie over testen vind je op https://www.testenvoortoegang.org/
Een heel bijzondere cursus van Flor de Fango

Een heel bijzondere cursus van Flor de Fango

In de eerste twee weekends van juli organiseert Flor de Fango een speciaal tangoproject om beginnende en net begonnen dansers ongekend snel rijp te maken voor het dansen van Argentijnse tango.

Twee Argentijnse maestro’s

Twee ervaren docenten van Flor de Fango, Walter Gonzalez en Ezequiel Sanucci (zie films onder aan pagina), slaan met hun danspartners de handen ineen om samen een unieke cursus te geven waarin je kennis maakt met de beginselen van de tango. Beide dansers combineren al hun kennis en inzichten om het beste te bieden voor jullie. En weet dat dit ‘maestro’s’ zijn die de tango reeds als kind leerden dansen en daarin de top hebben bereikt. Deze Argentijnse jongens leren je niet alleen tango dansen, ze leren je ook om van de tango te houden!

Twee weekends

De lessen worden gespreid over de eerste twee weekends van juli (3/4 en 10/11 juli). De aanvang is rond 13.00 uur en de dagen duren (met pauzes) tot 17:45 uur. Op zaterdagavonden wordt er samen even gegeten; daarna is er een door de docenten geregisseerde ‘salon’ waarin je het geleerde in praktijk kunt brengen en je docent om hulp kunt vragen wanneer dat nodig is. Op zondag zijn alle activiteiten geconcentreerd op de middag.

Twee danservaringen

Wanneer de coronaregels het toelaten dans je iedere dag ook één lesuur met een ervaren tangodanser omdat je dan beter ervaart hoe het dansen ‘echt’ gaat. Twee danservaringen dus: één met je eigen partner, een andere met een ervaren danser.

Twintig uur dansen voor 220 euro

Het totale pakket omvat twintig uur dansen, waarvan 16 uur les. Mooier kun je het niet hebben. Want we weten zeker dat je na afloop van die cursus voldoende zelfvertrouwen hebt om in de salons te dansen, wat dé manier is om echt van de tango te genieten en aansluiting te vinden bij al die andere tango liefhebbers in Arnhem, Nederland en daarbuiten.

Kortingsregeling voor studenten dans

Studenten en docenten van een professionele dansopleiding krijgen voor deze speciale cursus een korting van 20 procent.

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Op 22 mei is in de dansruimte van Flor de kwaliteit van de ventilatie bekeken en gemeten. Steeds vaker terugkerende berichten laten immers horen dat een goede luchtkwaliteit een van de beste garanties is dat virussen zich niet in de ruimte kunnen verspreiden.

Met rook is gekeken hoe de lucht wordt afgevoerd en daar kunnende heel tevreden over zijn: het gebouw in de Wezenstraat heeft een krachtige luchtafvoer en een goede instroom van verse lucht.

Daarnaast is er aan gewerkt dat de grote schuifdeur verder open kan waardoor de situatie nog meer verbetert.

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Het bestuur van Flor de Fango heeft het besluit genomen om ivoor tot 20 november te stoppen met alle lessen en alle activiteiten binnen Flor.

Wij zijn van mening dat de huidige regels weinig mogelijkheden bieden om deze of een deel van deze activiteiten voort te zetten, zonder de randjes van de regelgeving op te zoeken. En dat willen wij niet; wij denken niet in regels, maar in intenties die daar achter zitten. Wij zijn van mening dat de corona-aanpak het meest gebaat is bij een stevig pakket aan beperkende maatregelen; dat dit de meeste kans heeft op een maximaal effect. Dat is ook in het belang van Flor de Fango.

Wij zullen als bestuur zoeken naar mogelijkheden om de mensen die hun lessen moeten onderbreken effectief de schade te laten inhalen zodra de mogelijkheden dat toelaten. We komen daar op een ander moment op terug.

Effectief gaat dit besluit in op woensdag 14 oktober 22:00 uur. Alle geplande activiteiten tot dat moment vinden gewoon doorgang.

De Actie Potje voor Flor

De Actie Potje voor Flor

De crowdfunding actie om Flor de corona-winter door te helpen heeft ruim 10.000 euro opgeleverd. Dat is meer dan we hadden verwacht, maar wel dringend nodig.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een maximale stop van zes maanden. Inmiddels is wel duidelijk dat ook bij een geleidelijke opstart vanaf september het leed nog niet is geleden en de inkomsten ook dan in de eerste maanden ontoereikend zullen zijn om alle vaste lasten te betalen.

Het bestuur streeft nu naar een periode van een jaar waarin Flor zelfs zonder inkomsten zou moeten kunnen overleven. Dat maakt het mogelijk om het herstel over een wat langere periode te spreiden en dat vergroot aanmerkelijk de overlevingskansen.

We zijn iedereen ontzettend dankbaar dat ze voor Flor in de buidel hebben getast. Wanneer er nog mensen zijn die zich alsnog willen aansluiten. Dat kan nog steeds en het helpt echt.

Je kunt een bedrag overmaken op de rekening NL 19 INGB 0002 0100 03 t.n.v. Stichting Flor de Fango onder vermelding van ‘Potje voor Flor’.

Blijf op de hoogte

Evenementen, speciale gelegenheden, lessen, workshops....met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte

Je bent aangemeld!

Meld je en blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over salons, speciale evenementen en lessen.

Je bent aangemeld

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo