6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo
Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Het bestuur van Flor de Fango heeft het besluit genomen om ivoor tot 20 november te stoppen met alle lessen en alle activiteiten binnen Flor.

Wij zijn van mening dat de huidige regels weinig mogelijkheden bieden om deze of een deel van deze activiteiten voort te zetten, zonder de randjes van de regelgeving op te zoeken. En dat willen wij niet; wij denken niet in regels, maar in intenties die daar achter zitten. Wij zijn van mening dat de corona-aanpak het meest gebaat is bij een stevig pakket aan beperkende maatregelen; dat dit de meeste kans heeft op een maximaal effect. Dat is ook in het belang van Flor de Fango.

Wij zullen als bestuur zoeken naar mogelijkheden om de mensen die hun lessen moeten onderbreken effectief de schade te laten inhalen zodra de mogelijkheden dat toelaten. We komen daar op een ander moment op terug.

Effectief gaat dit besluit in op woensdag 14 oktober 22:00 uur. Alle geplande activiteiten tot dat moment vinden gewoon doorgang.

De Actie Potje voor Flor

De Actie Potje voor Flor

De crowdfunding actie om Flor de corona-winter door te helpen heeft ruim 10.000 euro opgeleverd. Dat is meer dan we hadden verwacht, maar wel dringend nodig.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een maximale stop van zes maanden. Inmiddels is wel duidelijk dat ook bij een geleidelijke opstart vanaf september het leed nog niet is geleden en de inkomsten ook dan in de eerste maanden ontoereikend zullen zijn om alle vaste lasten te betalen.

Het bestuur streeft nu naar een periode van een jaar waarin Flor zelfs zonder inkomsten zou moeten kunnen overleven. Dat maakt het mogelijk om het herstel over een wat langere periode te spreiden en dat vergroot aanmerkelijk de overlevingskansen.

We zijn iedereen ontzettend dankbaar dat ze voor Flor in de buidel hebben getast. Wanneer er nog mensen zijn die zich alsnog willen aansluiten. Dat kan nog steeds en het helpt echt.

Je kunt een bedrag overmaken op de rekening NL 19 INGB 0002 0100 03 t.n.v. Stichting Flor de Fango onder vermelding van ‘Potje voor Flor’.

Corona en Flor de Fango

15-03-2020

Ook de lessen stoppen tot 6 april

Beste Tango liefhebber,  

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen hebben wij als bestuur van Flor de Fango besloten naast de salons tevens de cursussen te onderbreken tot 6 april. We doen dat ook en vooral omdat we de mensen die in vitale functies werken niet onnodig willen belasten. O.a. door ook maar de kleinste kans op besmetting via onze lessen te voorkomen en te laten merken dat wij hen en hun inspanningen serieus nemen.

We hebben groot respect voor al deze mensen. Ook veel van onze dansers werken trouwens in de zorg, en zij verdienen het dat we ze steunen.

Concreet betekent dit dat we de lessen opschorten tot begin april. Op 6 april beginnen we weer met de lessen van Hervé op maandag, tenzij de omstandigheden ons noodzaken daarop terug te komen. Gelukkig hebben we dit jaar de mogelijkheid om tot de eerste week van juli door te gaan, wat ruim tijd geeft om gemiste lessen in te lopen.

We doen dit ook voor de cursisten zelf. Er zijn altijd cursisten die ofwel moeten wegblijven omdat zij in aanraking zijn gekomen met (mogelijk) besmette mensen, ofwel die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid en ook dat begrijpen we ten volle. Ons besluit probeert ook hen tegemoet te komen.

Wij zijn als bestuur van Flor de Fango dit jaar ontzettend trots op een gegroeid aantal cursisten ten opzichte van andere jaren en onze inspanningen waren er met name op gericht om veel mensen plezier in het dansen te laten beleven. Dit besluit maakt ons dan ook best een beetje verdrietig, maar het is overmacht. 

We gaan er alles aan doen om te zorgen dat jullie, ondanks de misère van nu, je kunt blijven ontwikkelen in tango dansen. En daarin gaan we heel creatief worden, dat beloof ik, en creatief zijn we.

Blijf ons volgen, “we’ll keep in touch”, de komende weken blijven we contact houden om jullie tango-liefde overeind te houden. Via mail, Facebook en wat we nog meer bedenken.

Pas goed op jezelf, amuseer je ondertussen met onze tangokunst website, en tot het volgende contact.

Hasta la proxima, abrazo!

Bestuur van Flor de Fango

13-03-2020

Flor de Fango stopt voorlopig met Salons – Lessen gaan door

De rijksoverheid heeft op 10 maart het COVID-19 afwegingskader evenementen gepubliceerd waarin organisatoren een handreiking wordt geboden om het risico van activiteiten te beoordelen. De directie van El Corte en het Bestuur van Flor de Fango hebben hun activiteiten aan de hand van dit kader beoordeeld; daaruit blijkt dat de risico’s beneden de grens liggen waarboven wel sprake is van een onveilige situatie.

Toch hebben wij besloten om de meest kwetsbare activiteiten van onze organisaties, de salons voor enige tijd op te schorten. Tijdens salons wordt immers veel gewisseld van partner en komen mensen soms van ver om te dansen. Wij willen tegemoetkomen aan de oproep van deskundigen om sociale contacten te beperken omdat dit kan bijdragen aan een ongewenste snelle verspreiding van de ziekte wat risico’s inhoudt voor de behandeling van mensen die intensieve zorg nodig hebben. Wij hebben daarin een morele verantwoordelijkheid en nemen die ook.

Voor El Corte betekent dit een opschorting van de internationale en leerlingensalons in april en mei. Flor de Fango stopt alle salons tot half april en zal op basis van de ontwikkelingen begin april besluiten hoe wordt verder gegaan. Zowel bij El Corte als bij Flor de Fango gaan de lessen wel gewoon door.
Het COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen kan worden ingezien via de hier verstrekte link.
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/03/10/covid-19-bestuurlijk-afwegingskader-evenementen
Eric Jorissen / Jan van Laarhoven

Inschrijving zomercursus 2019 geopend

Inschrijving zomercursus 2019 geopend

ZOMERCURSUS 2019

Voor iedereen voor wie de passie voor Tango niet stopt na April biedt Flor de Fango vervolgcursussen aan voor de zomerperiode. Of je nu door wilt gaan na de voorjaarscursus of juist nu wilt beginnen, houdt van milonguero, traditioneel of juist wilt experimenteren in neo, voor elk niveau en elke tangostijl is er iets van je gading te vinden.

Onze docenten hebben een hoog niveau en jarenlange (internationale) ervaring. Niet alleen bij Flor de Fango, maar ook bij andere dansscholen.

Meer info over rooster en kosten: Zie onder Zomercursus.

Expositie van Marga Meijer

Expositie van Marga Meijer

Vanaf 20 februari: Expositie fotografie van Marga Meijer

Marga Meijer (Fotovakschool Apeldoorn 2007) heeft een passie voor fotografie, voor de Argentijnse tango en ook nog eens voor Flamenco. Deze combinatie van passies wordt zichtbaar in haar expositie in Flor de Fango.

Van 20 februari tot 16 juni exposeert zij recent fotowerk van onder andere de Gran Salón in Musis, Flamenco Café La Noche, de Tangomachine van Flor de Fango en de Solo van Wim Warman.

We zijn trots dat nu één van onze eigen dansers haar werk zal tonen na de expositie van het werk van één van onze docenten. De expositie is geopend tijdens de salons. Alle werken zijn te koop.

Woensdag 20 februari tot zondag 16 juni in Flor de Fango

Blijf op de hoogte

Evenementen, speciale gelegenheden, lessen, workshops....met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte

Je bent aangemeld!

Meld je en blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over salons, speciale evenementen en lessen.

Je bent aangemeld

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo