6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo
En toen gingen we verder

En toen gingen we verder

Flor de Fango heeft de moeilijkste periode uit zijn geschiedenis, die van de corona, overleefd en we hebben getracht om zoveel mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden. Daardoor kon er veel gedanst worden en we zijn als bestuur alle vrijwilligers enorm erkentelijk dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.

Want zonder de niet aflatende energie van Esther die zich steeds maar weer plooide aan nieuwe regels, en de grote inzet van onze mensen van de PR die steeds maar weer aanpassingen moesten doen in al eerder ingebrachte informatie, was dit niet gelukt.

Toch heeft de corona ons veel gekost: onze financiële reserves zijn zo goed als verdampt en als bestuur zullen we alles op alles moeten zetten om te zorgen dat we in de komende jaren niet alsnog onderuitgaan. Een van de stappen die we willen nemen is een verhoging van de prijs van de salons: de prijs van alle salons wordt verhoogd met 2 euro. Daarmee komen we uit op een prijs van maximaal 10 euro, want nog altijd goed aansluit bij de landelijke trend in de prijs van salons. Zeker wanneer je weet dat de kostprijs voor onze drankjes nog altijd erg aan de lage kant is.


Een belangrijke reden om de prijs te verhogen is ook de stijging van de energiekosten waarvan Flor de Fango veel last heeft. Daarnaast willen we op korte termijn enkele investeringen doen in de klimaatinstallaties van Flor, zowel de verwarming als de luchtreiniging zodat we de komende jaren beter het hoofd kunnen bieden aan verspreiding van virussen in het gebouw.

Dit alles zodat we samen met jullie door kunnen gaan met elkaar blijven ontmoeten in de dans.

Nogmaals bedanken we iedereen voor de geweldige betrokkenheid van de vrijwilligers en de dansers.

Dansen in Flor de Fango

Dansen in Flor de Fango

Besluitvorming omtrent toegangsbeleid bij evenementen in Flor de Fango

De afgelopen tijd is Flor de Fango voorzichtig weer open gegaan. We hebben daarbij steeds het protocol van de Dansondernemers als leidraad genomen. Dit is opgesteld in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS.

Inmiddels staat dit protocol alle vrijheden toe wanneer bezoekers of gevaccineerd, of getest zijn en dit via de corona-app kunnen aantonen. Het is ook mogelijk te kiezen voor een in beperkter aanbod zonder corona-check, maar dan moeten de 1,5 meter aangehouden worden hetgeen het aantal mogelijke bezoekers beperkt.

Het bestuur van Flor de Fango heeft na diverse overwegingen besloten vanaf het weekend van 10 juli te kiezen voor het gebruik van de corona-app. We zijn bij dit besluit zorgvuldig te werk gegaan en hebben ook dansers van Flor geraadpleegd over hun wensen. Daarbij constateerden we dat veiligheid voor veel mensen een doorslaggevend argument is om wel of niet te komen dansen en de corona-app wordt breed beschouwd als zo’n veiligheidstoets.

In onze overwegingen hebben wij meegenomen dat Tango bovenal een sociale activiteit is en dat een aanzienlijk deel van ons publiek uit alleengaanden bestaat. Zij hebben anderhalf jaar lang niet of nauwelijks kunnen dansen en nu de mogelijkheid weer open is, willen wij hen de mogelijkheid bieden om weer de vloer op te gaan. Bovendien sluit het gebruik van de coronacheck niemand uit; mensen die zich niet hebben laten vaccineren kunnen immers een test af laten nemen en deze opnemen in de Coronacheck app.

Een bijkomende overweging is dat de krappe bezetting van open salons zonder check op gespannen voet staat met de noodzaak onze activiteiten niet verliesgevend te laten zijn.

Inmiddels is een aanzienlijk deel van onze doelgroep volledig gevaccineerd en heeft iedereen de gelegenheid gehad om de Coronacheck app op de telefoon te installeren. Voor hen die (nog) niet gevaccineerd zijn bestaat de mogelijkheid een test af te laten nemen en deze op te nemen in de Coronacheck app.

We beseffen dat er vele meningen, wensen en zienswijzen zijn. Daar proberen we met zorg mee om te gaan in het belang van de tango, Flor de Fango en de mensen die haar bezoeken. We hopen snel van alle beperkingen af te zijn maar menen met de nu gemaakte keuze het beste de belangen te dienen van een zo groot mogelijke groep.

We hopen jullie gauw weer met open armen te ontvangen.

Enkele praktische handreikingen.

  • Aanmelding voor de evenementen via de website
  • De CoronaCheck app is eenvoudig te downloaden en te installeren op je telefoon met behulp van jouw DigID
  • Wil je je laten testen om toegang te krijgen, doe dit dan binnen 40 uur voor aanvang van het evenement.
  • Meer informatie over testen vind je op https://www.testenvoortoegang.org/
Een heel bijzondere cursus van Flor de Fango

Een heel bijzondere cursus van Flor de Fango

Overzicht van de tangolessen

Hieronder vind je een overzicht van de cursussen die Flor de Fango in het voorjaar aanbiedt. Klik op de foto voor de beschrijving van de cursus en meer informatie over de docenten. Lees voordat je je inschrijft ook even de cursusinformatie hieronder.

Overzicht van de cursussen vanaf januari 2023:

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Flor de Fango onderzocht op kwaliteit ventilatie

Op 22 mei is in de dansruimte van Flor de kwaliteit van de ventilatie bekeken en gemeten. Steeds vaker terugkerende berichten laten immers horen dat een goede luchtkwaliteit een van de beste garanties is dat virussen zich niet in de ruimte kunnen verspreiden.

Met rook is gekeken hoe de lucht wordt afgevoerd en daar kunnende heel tevreden over zijn: het gebouw in de Wezenstraat heeft een krachtige luchtafvoer en een goede instroom van verse lucht.

Daarnaast is er aan gewerkt dat de grote schuifdeur verder open kan waardoor de situatie nog meer verbetert.

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Geen activiteiten tot 20 november 2020 (voorlopig)

Het bestuur van Flor de Fango heeft het besluit genomen om ivoor tot 20 november te stoppen met alle lessen en alle activiteiten binnen Flor.

Wij zijn van mening dat de huidige regels weinig mogelijkheden bieden om deze of een deel van deze activiteiten voort te zetten, zonder de randjes van de regelgeving op te zoeken. En dat willen wij niet; wij denken niet in regels, maar in intenties die daar achter zitten. Wij zijn van mening dat de corona-aanpak het meest gebaat is bij een stevig pakket aan beperkende maatregelen; dat dit de meeste kans heeft op een maximaal effect. Dat is ook in het belang van Flor de Fango.

Wij zullen als bestuur zoeken naar mogelijkheden om de mensen die hun lessen moeten onderbreken effectief de schade te laten inhalen zodra de mogelijkheden dat toelaten. We komen daar op een ander moment op terug.

Effectief gaat dit besluit in op woensdag 14 oktober 22:00 uur. Alle geplande activiteiten tot dat moment vinden gewoon doorgang.

6LceiMsUAAAAAFKiAQPIV8DUUzOA80-LtG66weYo